Het beleid van met name de grote steden in Nederland om het autobezit te ontmoedigen sorteert weinig effect. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het wagenpark in Nederland blijft groeien, de teller staat inmiddels op 8,5 miljoen. Volgens het CBS heeft dat vooral te maken met de toename met de bevolking, maar ook met een stuk cultuur: ondanks alle politieke druk, met verhoogde accijnzen, de BPM die verhoogd is en campagnes om voor deelauto’s, trein, bus en tram te kiezen, blijft de auto een statussymbool. Dat stelt althans Steven van Eijk van de Rai Vereniging. Volgens hem speelt de consument op een andere manier in op de duurzaamheidsvragen anno nu, namelijk door te kiezen voor een elektrische auto in plaats van een wagen met een diesel- of benzinemotor. Echter, of dat zo blijft is nog maar te bezien omdat volgens Van Eijk maar ook diverse garagehouders uit deze regio de nieuwste dieselauto’s schoner zijn dan ooit te voren.

De uitspraak van Van Eijk in het Noord-Hollands Dagblad (‘de nieuwe dieselauto’s op Euro 7 diesel stoten zelfs schonere lucht uit dan erin komt’) mag wellicht ietwat overtrokken zijn, feit is wel dat je vraagtekens kunt zetten bij het huidige dieselbeleid in de grote steden. Zeker als ze, zoals men in België van plan zijn, nog veel strenger worden vanaf 2027. Vanaf die datum mogen alleen de modernste dieselmotoren nog steden als Antwerpen en Gent in zoals het er nu voorstaat. Vanaf 1 januari worden de regels in deze twee Belgische steden al fors strenger. Diesels van de categorie Euro 0 tot 4 – oftewel van 2009 of ouder – mogen dan niet meer rijden in de lage-emissiezone (LEZ).

Vlaanderen kent 619.262 van deze auto’s, zo blijkt uit een studie van VAB, de Vlaamse zusterorganisatie van de ANWB. Eigenaren met auto’s die te veel vervuilen mogen de stad wél nog, maar dan moet je wel de portemonnee flink trekken. In Gent bent je 25 euro per week kwijt, in Antwerpen 30. Wie voor een heel jaar wil afrekenen, betaalt respectievelijk 354 en 365 euro.
In Nederland is het nog niet zo ver en de vraag is met de rappe technologische ontwikkelingen van dieselmotoren of het nog wel zo ver moet komen. Wordt de eigenaar van een dieselauto niet onnodig gestraft wegens achterhaalde feiten? Tenminste, als je een nieuwe dieselauto met een moderne motor in bezit hebt. Onderwijl gaat de politiek voorlopig stug door op ingezette weg, zo verdwijnen in de grote steden steeds meer parkeerplekken. Zo lang steeds meer mensen, deels gedwongen door de woningcrisis, niet kunnen wonen in de plaats waar ze werken zal er echter altijd behoefte aan een eigen auto blijven.