Premies voor autoverzekeringen gaan als een raket omhoog, het hardst voor jongeren. Jonge autorijders zijn nu gemiddeld € 437,- meer kwijt aan een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dan twee jaar geleden.
Gemiddeld steeg de premie voor een WA-verzekering met 38%. Voor autorijders tussen 18 en 24 jaar bedraagt de stijging 53%. Gemiddeld betalen zij € 1266,- premie per jaar. Vergeleken met 65-plussers betalen jonge bestuurders jaarlijks gemiddeld €898 meer premie. Dat komt enerzijds doordat ouderen een lager schaderisico vormen, anderzijds doordat zij vaak veel meer schadevrije jaren hebben opgebouwd. Begin 2016 bedroeg het verschil nog € 544,-. De premies voor de uitgebreidere dekkingsvormen, Beperkt Casco en Volledig Casco, stegen relatief minder dan de WA-premie. Gemiddeld was de premiestijging 26%.
Klanten van diverse grote verzekeraars werden recent getrakteerd op premieverhogingen van 20 tot 27%. Dat is overigens geen gemene deler, er wordt gekeken naar iemands schadevrije jaren. Zodoende krijgt de een nauwelijks een premieverhoging en de andere een fikse stijging van de premie voor de kiezen.
Verzekeraars wijten de premieverhogingen ook aan hogere reparatiekosten omdat auto’s een soort rijdende computers zijn geworden. Maar volgens de autoschadebranche valt dat wel mee. Die stelt dat het gemiddelde schadebedrag maar met een procent gestegen is.
Letselschade lijkt wel flink duurder te worden, omdat er voor tweehonderd miljoen (van een miljard naar 1,2 miljard) meer gedeclareerd wordt.
Verzekeraars hebben ook te maken met het zogenaamde regresrecht geeft. Als een verkeersslachtoffer een traplift nodig heeft, dan kan de gemeente dat bedrag sinds kort declareren bij de aansprakelijke verzekeraar.
Ondanks de enorme premieverhogingen maken verzekeraars, tot ergernis van De Nederlandsche Bank, nog altijd verlies op WA-verzekeringen. Het laatst bekende cijfer is omstreeks € 400,- miljoen. Verzekeraars accepteren verlies om marktaandeel te winnen of om nieuwe klanten andere producten te verkopen. De vraag is of zij dat op de lange termijn nog accepteren.