Het autobezit is in 2019 in Nederland verder gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Bureau voor de Statistiek. Met name het aantal bedrijfswagens is toegenomen, met 4,5 procent. Er waren in 2019 45.000 meer bestelbusjes en taxi’s ten opzichte van 2015. Worden de leasewagens ook meegenomen is de stijging zelfs 19,1 procent. Waarbij er voor het eerst meer dan een miljoen personenwagens geregistreerd staan op naam van een bedrijf.
Sinds 2015 is het aantal auto’s van particulieren met 7,5 procent toegenomen. En dat terwijl het aantal inwoners met 2,2 procent is gestegen en de grote steden het autobezit ontmoedigen door onder meer hoge parkeertarieven en het aantal parkeerplekken te verminderen. Het onderzoek laat ook zien dat het autobezit in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar met 172 met duizend inwoners het laagst is van alle leeftijdscategorieën. Daar daalt het autobezit licht, diezelfde trend is waarneembaar bij de mensen tussen de 25 en 30 jaar.
Vooral tachtigplussers bezitten veel meer auto’s dan in 2015. Was dat destijds 324 auto’s per duizend inwoners, nu is dat 375 auto’s. Verder bezitten de mensen tussen de 30 en 65 jaar 65 procent van alle personenauto’s. De auto blijkt meer en meer gebruikt voor de boodschappen, uitstapjes en familiebezoek. Waarbij het wel zo is dat het autobezit buiten de grote steden veel groter is dan diegenen die in zo’n grote stad wonen.